Herroeping

§ 1 Intrekking

U hebt het recht om binnen veertien dagen dit zonder opgaaf van reden te geven
Contract om in te trekken.
De wachttijd bedraagt ​​veertien dagen na de dag waarop u of een van
Derden aan u genoemd, die niet de koerier is, de goederen in bezit
hebben genomen of heeft.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen
Achternaam, voornaam:
Bijvoorbeeld:
E-mail:
door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief,
Fax of e-mail) terug te trekken in je gedachten van dit contract,
informeren. U kunt de bijgevoegde gebruiken Formulier voor de intrekking
maar niet verplicht.
Om aan de wachttijd te voldoen, volstaat het dat u het bericht over de
Uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

§ 2 gevolgen van de annulering

Als u zich terugtrekt uit dit contract, geven we u alle betalingen die we hebben
hebben onmiddellijk van u ontvangen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag
waarop de kennisgeving van opzegging van dit contract is bijgesloten
we hebben ontvangen. We gebruiken hetzelfde voor deze terugbetaling
Betaalmiddelen gebruikt in de oorspronkelijke transactie,
Tenzij anders uitdrukkelijk met u overeengekomen; in niemand
In dit geval worden deze kosten in rekening gebracht.
We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen terugbrengen
hebben terug gekregen.
U hebt de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien
Dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract
leren, terugkeren naar ons.

§ 3 voorbeeld opnameformulier

Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in
en stuur het terug.


An
Bamboo Fireworks, Simon Krüssel
Naar de Heidedamm 49
info@bamboo-fireworks.de

Hierbij mede (s) Ik / wij (*) terug te trekken uit mijn / ons (*) die gesloten wordt in
de aankoop van de volgende goederen (*):

Besteld op (*) / ontvangen op (*)
Naam / consument (s):

Handtekening van de consument (en) (alleen indien op papier genotificeerd)
datum

(*) Verwijder indien van toepassing.